AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


KROTZ, Bonaventura, teolog, kazatel.Narodil se 20. prosince 1862 v Karlsruhe, 1884 ukončil studia na univerzitě ve Frýburku a 1888 přijal kněžské svěcení. Působil nejprve jako kaplan v Heidelberku a teprve v roce 1892 vstoupil do řádu. V Toulouse studoval nauku sv. Tomáše. Byl skvělým kazatelem, celý svůj život zasvětil kazatelské službě. Říkalo se mu „německý Lacordaire“. 1908 jmenován generálním kazatelem. Apoštoloval téměř ve všech německy mluvících zemích a všude, doma i v zahraničí, povzbuzoval k náboženské a duchovní obnově. Větší část svého života působil v Berlíně jako misionář a rádce studentů. Podnikl dlouholetou kazatelskou cestu do USA. Vykonal nesmírně mnoho na poli kulturním, sociálním i misijním. Zemřel 12. května 1914. Napsal: Das ewige Licht; Mein Rosenkranz.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.