AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KREUTZER, Jan, kazatel, mystik, reformátor.Narodil se v Gebweiler, byl farářem ve Štrasburku. Ve sporu farářů s mendikanty hájil práva farního duchovenstva a byl proto 1456 ze Štrasburku vypovězen, odvolal se do Říma. Téhož roku odešel do Heidelberku, kde vyučoval na univerzitě, 1459 byl jmenován kanovníkem a kazatelem při katedrále v Basileji, 1460 se stal děkanem artistické fakulty v Basileji, 1461 rektorem univerzity. 1465 vstoupil v Gebweiler do řádu, 1467 byl lektorem v Norimberku, 1468 převorem v Gebweiler. 1468 cestoval na generální kapitulu do Říma a zemřel na cestě 30. června 1468. Byl výtečným kazatelem s mystickým zaměřením, reformátor ženských klášterů v Německu. Napsal výklad Písně písní.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.