AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


KÖLLIN, Konrád, teolog, inkvizitor.Narodil se v roce 1476 v Ulmu, v roce 1492 vstoupil do řádu, studoval v Ulmu a Heidelberku, kde byl později převorem a profesorem na univerzitě. 1511 povolán do Kolína, kde byl pak 25 let regentem řádového studia, několikrát převorem a profesorem na univerzitě. 1527 jmenován inkvizitorem v diecezích Mohuč, Kolín a Trevír. Vedl procesy proti Klarenbachovi, Fliestedenovi a Korneliovi Agrippovi. 1530 se zúčastnil říšského dne v Augsburku, kde se neohroženě postavil proti Lutherovu učení. Byl velkým přítelem kardinála Kajetána. Zemřel 26. srpna 1536 v Kolíně. Napsal Quodlibeta XXVII per modum dialogi, ve kterých probírá formou dialogu otázky z morálky a přirozeného i církevního práva. Proti Lutherovu výkladu l. listu Korinťanům napsal na příkaz kolínské teologické fakulty spis Eversio lutherani epithalamii (1527); Adversus caninas Martini Lutheri nuptias (1530). Dále napsal komentář k I-IIae Summy sv. Tomáše Scholastica Commentaria in Primam Secundae .. S. Thomae (1512); příručku pro zpovědníky pod názvem Speculum vitae (1518); traktát morálně právní Quodlibeta 27 per modum dialogi (1518). Bojoval proti Lutherovu pojetí manželství a obhajoval celibát. Byl skvělým znalcem nauky sv. Tomáše, ne zcela bez vlivu španělské neoscholastiky.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.