AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KOUDELKA, Vladimír Josef, teolog, historik, kazatel.Narodil se 12. ledna 1919 v Bohuslavicích u Nové Říše. Studoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze. Jako student gymnasia bydlel v dominikánském juvenátě u sv. Jiljí. Maturoval v roce 1938 a na podzim téhož roku vstoupil do noviciátu v Olomouci. Řeholní sliby složil 29. září 1939. Studoval na řádovém generálním studiu v Olomouci a 2. července 1944 zde přijal kněžské svěcení. V roce 1946 dosáhl lektorátu z teologie na řádovém učilišti a odjel na univerzitu do Fribourgu ve Švýcarsku, aby pokračoval ve studiu církevních dějin. V roce 1949 dosáhl doktorátu teologie. Od roku 1950 do roku 1952 vyučoval dějiny filosofie a dějiny dogmatu ve Walberbergu. Poté pracoval až do roku 1976 v Historickém ústavu řádu u sv. Sabiny v Římě, kde se věnoval bádání v řádových dějinách, zvláště se zabýval životem sv. Dominika. Od roku 1976 do roku 1986 byl spirituálem u dominikánek z Betanie ve St. Niklausen ve Švýcarsku, 1986-1990 převorem v dominikánském klášteře v Lucernu. Od roku 1990 až do své smrti duchovně pečoval o sestry dominikánky v Rickenbachu. Zemřel na infarkt 5. prosince 2003 v oblastní nemocnici v Sursee. Je autorem mnoha knih a článků, ze kterých jmenujme: Heinrich von Bitterfeld (gest. ca. 1405), Porofessor an der Universität Prag (1948); Zur Geschichte der Böhmischen Dominikanerprovinz im Mittelalter. I. Provinzialprioren, Inquisitoren, Apost. Pönitentiare (1955); Zur Geschichte der Böhmischen Dominikanerprovinz im Mittelalter. II. Die Männer- und Frauenkloster (1956); Zur Geschichte der Böhmischen Dominikanerprovinz im Mittelalter. III. Bischöfe und Schriftsteller (1957); Monumenta diplomatica S. Dominici (1966); Dominikus. Gotteserfahrung und Weg in die Welt. (Olten 1983) a mnoho dalších.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.