AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KONRÁD, Pruský (de Grossis), reformátor.Do řádu vstoupil v roce 1370. Byl blízkým spolupracovníkem bl. Rajmunda z Kapuy při reformě řádu. V roce 1387 putoval do Svaté země, 1388 vikář kláštera v Bernu, 1389 založil v Kolmaru s třiceti bratřími, toužícími po reformě, první reformovaný klášter v Německu. Konrád sám byl v roce 1393 ustanoven za převora. Reformoval klášter v Basileji a stal se jeho převorem. 1395 spolupůsobil při reformě kláštera mnišek v Schönensteinbach, odkud byly reformovány kláštery mnišek v jižním Německu, Porýní a Belgii. 1398 reformoval klášter Panny Marie v Norimberku a stal se jeho převorem. Současně byl pověřen reformou kláštera mnišek sv. Kateřiny v Norimberku. 1399 byl jmenován vikářem Německé provincie. Zemřel 10. března 1426. V době jeho smrti byly už téměř všechny dominikánské kláštery v Německu reformované. Je označován titulem ctihodný.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.