AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KOLUMBA, z Rieti bl., řeholní terciářka a mystička.Ve světě se jmenovala Angiolella Guadagnoli. Narodila se v Rieti 2. února 1467. Velmi mladá byla vyznamenaná bolestmi, které prožíval Ježíš na kříži. Po vzoru sv. Kateřiny Sienské, kterou velmi ctila, vstoupila v Perugii 1486 do třetího řádu sv. Dominika a při tom přijala jméno Kolumba. Věnovala se navštěvování a pomoci nemocným a umírajícím, vězňům a odsouzeným na smrt. 1493 založila klášter řeholních terciářek sv. Kateřiny Sienské v Perugii. Řídila klášter s velkou láskou a trpělivostí. Nemálo se zasloužila při uklidňování rozbrojů v Perugii a při tom si zasloužila název „Holubička pokoje“ (columba = holubice). Pro své extaze byla hodně pomlouvána. Když navštívil papež Alexander VI. Perugii, navštívil Kolumbu a dlouho s ní hovořil. O čem, není známo. Znovu byly šířeny pomluvy, které způsobily, že byla Kolumba z úřadu převorky sesazena a bylo jí zakázáno mluvit s kýmkoliv jiným, než se svým zpovědníkem. Podrobila se. Zemřela po krátké nemoci 10. května 1501. Její ostatky jsou uloženy v klášterním kostele dominikánek. Beatifikoval ji 25. února 1627 Urban VIII. Její památka se slaví 21. května.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.