AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KOLDA, z Koldic, teolog, inkvizitor, asketický spisovatel.Pocházel z české větve šlechtického rodu Koldiců. I když psal latinsky, patří mezi nejstarší české spisovatele. Jako dominikán byl navržen králem Janem Lucemburským a biskupem Janem z Dražic na papežského penitenciáře v Římě, neboť „zná řeč českého lidu, který mluví jazykem ode všech ostatních rozdílným“. V letech 1302-1314 byl lektorem v klášteře sv. Klimenta v Praze, když před tím je doložena jeho působnost v Olomouci. V roce 1318 byl jmenován inkvizitorem pro pražskou a olomouckou diecézi a následujícího roku šel ke kurii v Avignonu jako provinciál. Zemřel někdy krátce před rokem 1327. Na přání abatyše Kunhuty z kláštera benediktinek u sv. Jiří napsal: De strenuo milite (O statečném vojínu) (1312); Breviloquium de mansionibus caelestibus (O příbytcích nebeských) (1314); Planctus b. Mariae Magdalenae cum vira eiusdem. Obě knihy, zachované v tzv. Pasionálu abatyše Kunhuty, jsou v podstatě dějinami našeho vykoupení. Vyprávějí o utrpení a smrti Ježíše Krista, o bolesti jeho Matky. Jeho spisy nejsou nějakými teologickými traktáty, ale na druhé straně nejsou ani příliš prosté. Se vzácnou pohotovostí kloubí autor dohromady texty Písma sv., hymnů, sekvencí, výroky sv. Otců a při tom zůstává mistrem formy. Všechny jeho myšlenky jsou stavěny na důkladném teologickém základě a vědění. Koldovo dílo vznikalo v době, kdy sousední Německá provincie prožívala vrchol tzv. německé mystiky. Kolda byl současníkem M. Eckeharta a zcela jistě se osobně znali, protože Eckehart byl v roce 1307 vikářem České provincie. Kromě toho, vzhledem k tomu, že Kolda byl lektorem teologie, je nejvýš pravděpodobné, že studoval v zahraničí. Způsob jeho psaní ukazuje na kolínskou dominikánskou školu. Můžeme tedy říci, že Kolda z Koldic je zástupcem české mystické školy. Zda se toto hnutí šířilo i v Čechách, na to nelze odpovědět, protože literární doklady české mystiky jsou buď ztraceny, nebo ještě nebyly nalezeny.

(Koudelka Vladimír: Český duchovní spisovatel Kolda z Koldic O.P. Na hlubinu XXII., 1948, 227-229).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.