AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


KNAPWELL, (Klapwell) Richard, teolog, jeden z prvních obhájců sv. Tomáše v Anglii.1280 vykládal Sentence v Oxfordu, 1284 v Oxfordu promoval na Magistra teologie. Hájil nauku sv. Tomáše Akvinského, jako první v Oxfordu začal vyučovat podle Tomášova systému. Svým učením o jednotě substanciální formy se dostal do konfliktu s canterburským arcibiskupem františkánem Peckhamem, který v roce 1286 odsoudil v Londýně 11 bodů z jeho učení, zakázal mu vyučovat a exkomunikoval jej. Knapwell odešel do Říma k papeži, před kterým se chtěl hájit. Zemřel v Boloni v roce 1288. Napsal: Komentář k Sentencím; Quaestiones disputatae; Quodlibetum; Correctorium Quare a několik dalších spisů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.