AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


KLOTILDA, Adelaida Xaveria Savojská–Bonaparte, terciářka.Narodila se v roce 1843 v Turině, byla dcerou Viktora Emanuela II. Její otec se stal v roce 1849 králem na Sardinii a 1861 v celé Itálii. Klotildu provdali v roce 1859 za Jeronýma Napoleona Bonaparte. Byl to politický sňatek. Klotilda vstoupila do Třetího řádu sv. Dominika a jako terciářka měla jméno Marie Kateřina od Božského Srdce. Žila na královském dvoře v Paříži. Po pádu napoleonské dynastie ve Francii v roce 1870 žila se svým manželem ve vyhnanství ve Švýcarsku. 1878 se vrátila do Itálie. Žila na zámku Moncalieri. Zde připravila na smrt svého muže, zemřel 1891, a sama pak zde žila téměř řeholním životem a věnovala se skutkům lásky. Zemřela v pověsti svatosti 25. června 1911. Byla nazývána “Svatá z Moncalieri”. Proces její beatifikace je v proudu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.