AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KLEINDIENST, Bartoloměj, teolog, odpůrce protestantů.Narodil se 1515 v Annaberku u Míšně, s celou rodinou se připojil k učení Martina Luthera. Vystudoval gymnasium v Míšni, za pomoci Filipa Melanchtona získal stipendium ke studiu na vysoké škole v Lipsku. Zásluhou františkána Konráda Klinga se vrátil ke katolické církvi a 1546 odešel studovat do Lovaně. Zde byl doporučen císařskému zpovědníku dominikánovi Petru de Soto. Pod jeho vlivem vstoupil 1553 do kláštera dominikánů v Augsburku. Studoval pak v Boloni a po návratu do Německa byl jmenován profesorem v Dillingen, kde získal 1556 titul bakaláře a 1558 promoval na doktora teologie. 1559 byl pověřen provinciálem vybudovat v opuštěném klášteře dominikánek v Adelhausen u Freiburku generální studium, kde by bratři byli současně vychováváni i k observantnímu životu. V této záležitosti se vydal 1560 do Říma projednat celou záležitost s magistrem řádu. Projekt byl schválen a Kleindienst byl jmenován magistrem nového generálního studia. S doporučujícími listy putoval do Vídně k císařskému dvoru aby vyžádal císařské schválení. Ve Vídni však onemocněl a 8. října 1560 zemřel.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.