AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KAZOTIČ, Augustin bl., teolog, kazatel, biskup.Narodil se v patricijské rodině v dalmatském Trogiru kolem roku 1260. Kolem roku 1277 zde vstoupil do řádu, studoval nejprve v klášterním studiu ve Splitu a od roku 1286 pod vedením sv. Tomáše Akvinského v Paříži. Po dokončení studií působil jako kazatel v Dalmácii a založil tam několik klášterů. Energicky vystupoval proti různým herezím v Bosně. Doprovázel kardinála Mikuláše Boccassiniho na jeho cestě do Uher a když se stal Boccassini papežem jako Benedikt XI., jmenoval Kazotiče biskupem v Zagrebu (1303-1322). Často byl pověřován různými diplomatickými úkoly. Usiloval odpovědně plnit své biskupské poslání, ale protože mu uherský král kladl velké překážky, požádal papeže o zbavení biskupského úřadu. Papež Jan XXII. jej v roce 1322 jmenoval biskupem v Luceře v Neapolském království. Zde zemřel Augustin 3. srpna 1323. Papež Klement XI. potvrdil 17. července 1700 jeho kult. Kazotič napsal: Dicta doctorum theologiae super quaestionibus de baptizacione ymaginum; Consilium de paupertate Christi et Apostolorum; Oratio ad Missam. Liturgická památka se koná 3. srpna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.