AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


KALTEISEN, Jindřich, teolog, biskup.Narodil se v Koblenzi, kde rovněž vstoupil do řádu. Studoval ve Vídni a Kolíně a kolem roku 1430 promoval na magistra teologie. Vyučoval ve Vídni a Kolíně. Byl inkvizitorem v Mohuči a od roku 1424 v celém Německu. Jako inkvizitor disputoval v roce 1433 po tři dny s českým knězem Oldřichem ze Znojma o svobodě kázání. 1432 jej mohučský arcibiskup vyslal jako svého delegáta na koncil do Basileje. Evžen IV. jmenoval 1438 Kalteisena čestným papežským kaplanem, 1440 mistrem posv. Paláce. 1448 jej Mikuláš V. vyslal jako svého legáta do Lovaně, 1452 jej jmenoval arcibiskupem v Nidarosu v Norsku, 1459 titulárním arcibiskupem z Cesareje. Na koncilu v Basileji bojoval spolu s Janem Niderem proti českým herezím svou řečí De libera verbi Dei praedicatione. Zemřel 2. října 1465 ve svém mateřském klášteře v Koblenzi. Napsal: Tractatus contra Hussitas a mnoho kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.