AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


KALEKAS, (Caleca) Manuel, apologeta, misionář.Pocházel z vážené rodiny v Konstantinopoli, kde se narodil v polovině 14. století. Se svým přítelem Demetriem Kydonesem usilovali vnášet do byzantské církve znalost západní teologie a liturgie prostřednictvím různých spisů a překladů do řečtiny. Pro toto své dílo oba zažili mnoho osočování. Manuel působil v Konstantinopoli (1390-1398), na Krétě (1400-1401) a v Itálii (1401-1403). Roku 1403 za svého pobytu v Mytileně na ostrově Lesbos vstoupil do řádu a působil v Mytileně při kapli sv. Jana. Zemřel v roce 1410. Z jeho četných spisů jsou nejznámější tři tituly: De essentia et energia (spis je zaměřen proti hesychastům), čtyřdílný spis o Filioque a dogmatika podle scholastického vzoru.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.