AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


JULIÁN, Uherský, misionář a první geograf východu.Podnikl se svými spolubratry několik cest na obrácení pohanů ve velkých Uhrách, v tzv. Magna Hungaria, a dostal se až k Uralu. Z této cesty se vrátil v prosinci 1235. Na základě jeho vyprávění napsal dominikán Richard obšírnou zprávu o této cestě pro papežskou kurii. Zpráva kromě jiného obsahovala rovněž varování, že se Tataři chystají vtrhnout do Evropy, že východoevropské státy jsou ochotny ze strachu před Tatary přijmout křesťanství západního ritu a tak si zajistit jakousi pomoc ze západu. Na druhou cestu se vydal Julián v roce 1237. Protože už začaly nájezdy Tatarů, nedostal se dál, než do Suzdalu a Rjazaně. Po návratu rovněž sepsal relaci o své cestě.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.