AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


JORZ, (Joyce, Anglus, Anglicus) Tomáš, teolog, kardinál.Do řádu vstoupil v Oxfordu už jako oxfordský magister teologie. V letech 1292-1293 byl profesorem teologie na univerzitě v Oxfordu a hájil tam nauku Tomáše Akvinského proti Janu Duns-Scotovi a dalším františkánům, 1295 je uváděn jako převor oxfordského kláštera, v letech 1297-1303 byl anglickým provinciálem. Byl zpovědníkem anglického krále Eduarda I. V roce 1305 jej spolu s dalšími vyslal král k papeži do Lyonu, kde jej 15. prosince 1305 papež Kliment V. jmenoval kardinálem. Vykonával pak církevně politická poslání ve službách papeže a anglických králů. 14. dubna 1310 jej pověřil papež Klement V. urovnáním sporů v řádu Menších bratří ohledně chudoby, dále jej vyslal, aby doprovázel Jindřicha Lucemburského na korunovační cestě do Říma. Jorz však zemřel cestou v Grenoblu 13. prosince 1310. Byl pohřben v dominikánském kostele v Oxfordu. Zachovala se čtyři jeho kázání z let 1291-1292 a komentáře k Sentencím Petra Lombardského.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.