AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JIŘÍ, z Prostějova (Jiřík Prostějovský, Georgius de Prostanno), kazatel.Jak napovídá jeho přídomek, pocházel z Prostějova, v roce 1511 byl českým kazatelem v Praze u sv. Klimenta, 1517 převorem v Litoměřicích, kde se dostal do ostrého sporu s utrakvisticky smýšlející městskou radou, která sahala na klášterní statky, zakazovala kázání v německé řeči a zvonění v noci. Zachovaly se tři jeho spisy: Notule, jakýsi liturgický návod, jak zpívat chorál. Jiří věnoval spis v roce 1511 dominikánkám u sv. Anny v Praze. Sermones diversi et super Genesim, kázání, která pronesl v roce 1513. Processionale, které napsal v roce 1507 a věnoval dominikánce sestře Magdaleně z kláštera sv. Anny v Praze. Processionale je opatřeno notami a jsou k němu připojeny i české modlitby.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.