AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JILJÍ, z Lessines (a Letinis), teolog.Původem belgičan, narodil se v Lessines v roce 1230. Studoval v Paříži a stal se bakalářem teologie, žák a přítel sv. Alberta Velikého a sv. Tomáše Akvinského. Na jeho žádost napsal sv. Albert spis De XV. problematibus, ve kterém odpovídá na patnáct nejdiskutovanějších otázek své doby. Jiljí spolupracoval na revizi překladu Bible, započaté Hugonem a S. Caro. 1275 napsal z Paříže list Albertu Velikému o problematice pařížských sporů. Zemřel po roce 1304. Napsal: De essentia, motu et significatione cometarum; spisem De unitate formae hájí nauku sv. Tomáše proti Robertu Kilwardby. Dále napsal spis De usuris; De X. praeceptis; De crepusculis; De concordantia temporum.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.