AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ANNIUS, (Annio, Nanni, Anni) Jan, humanista, historik, archeolog, orientalista.Narodil se kolem roku 1432 ve Viterbo, kde vstoupil do řádu. Zabýval se především klasickým a orientálním studiem. Vyučoval ve Florencii a v letech 1464-1480 u sv. Dominika v Janově. Alexander VI. jej jmenoval v roce 1499 magistrem posv. Paláce. Zemřel 13. listopadu 1502. Někteří historikové tvrdí, že jej dal otrávit Cesare Borgia. Byl jedním z nejlepších řádových humanistů. Jeho hlavním dílem je Commentaria super opera diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium. V díle uveřejnil spisy Berosovy, Myrsillovy, Portia Catona, Metasthenovy, Filonovy a Xenofontovy. Vadou díla je velká nekritičnost, hodně spisů je podvržených. Kromě toho napsal De futuris christianorum triumphis in Turcos et Saracenos.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.