AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAVELLI , Jan, filosof, polemista.



Narodil se kolem roku 1470 v Casale Monferrato, 1505 vstoupil do řádu v Boloni, kde rovněž vystudoval a později vyučoval. 1518-1521 byl regentem boloňského studia. Ve svých přednáškách komentoval s Capreolem a Kajetánem z Tieny nauku sv. Tomáše, psal traktáty, komentáře i filosofické questie. Zemřel v Boloni kolem roku 1538. Napsal: Ethica christiana (Benátky 1540), Philosophiae politicae sive civilis christianae dispositio (Benátky 1540), Oeconomica vel familiaris christiana disciplina (Benátky 1540). Jedním z jeho nejlepších spisů je třídílný Epitomen in universam naturalem philosophiam (Lyon 1567). Účastnil se různých polemik filosoficko teologických, především mezi příznivci Aristotela a Platona a averroisty. Ve sporech o nesmrtelnost duše se přidal k názorům Pomponazziho o smrtelnosti lidské duše. Když pak Lateránský koncil 1519 tuto nauku odsoudil, popsal své názory ve spisech Solutiones rationum animae mortalitatem probantium (Bologna 1519) a Tractatus de animae humanae indeficientia in quadruplici via, scilicet peripatetica, academica, naturali et christiana (Benátky 1536). Proti Lutherovým tezím napsal spis Quaestio perpulchra et resolutissimade Dei praedestinatione et reprobatione (Bologna 1530). Spis je do jisté míty ovlivně semipelagianismem.




LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.