AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JANDEL, Alexander Vincenc, magister řádu.Narodil se 10. července 1810 v Gerbévillers v Lotrinsku, studoval v koleji a kněžském semináři v Nancy, kněžské svěcení přijal 20. září 1834. Působil pak jako profesor Písma sv. v kněžském semináři v Nancy, od roku 1835 jako ředitel chlapeckého semináře v Pont-a-Mousson. V roce 1841 vlivem P. Lacordaira vstoupil do řádu, noviciát vykonal v La Quercia u Viterba. Po návratu do Francie pracoval s ostatními bratřími na obnově řádu ve Francii. Byl představeným klášterů v Chalais, Nancy, Flavigny a Paříži. 1. října 1850 jej papež Pius IX. jmenoval generálním vikářem řádu ad beneplacitum a protože politické události nedovolovaly svolat generální kapitulu, byl opět papežem 17. prosince 1855 jmenován za magistra řádu na dalších šest let. Zvolen byl bratřími teprve na generální kapitule v Římě 7. června 1862 na dvanáct let. Reformoval římské kláštery sv. Sabiny a S. Maria sopra Minerva. Ve spolupráci s P. Acquaronim reformoval rovněž kláštery v Reggio Calabria, San Giorgio Morgeto a v Soriano. Řád mu vděčí za obnovu kázně, reformu v mnoha provinciích, ustanovil mnoho nových provincií i klášterů, dosáhl opětného sjednocení španělské provincie s římským střediskem, podporoval tomistická studia, spolupracoval na přepracování řádových Konstitucí, předpisů o studiu, o liturgii, o 3. řádu a o bratrstvech. Zemřel v Římě 11. prosince 1872 ve věku 62 let.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.