AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JANA, z Orvieta bl., terciářka.Narodila se v roce 1264 v Carnaiola nedaleko Orvieta v Toskánsku. V dětství osiřela a musela pak pracovat, aby si vydělala na chleba. Vyučila se švadlenou. Posvěcovala se věrným plněním všech svých povinností. Stala se členkou třetího řádu, žijící ve světě, vždy ochotná kdykoliv komukoliv pomoci. Pověst o jejích ctnostech měla velký vliv na její spoluobčany, které povzbuzovala k důslednějšímu následování Krista. Zemřela 23. července 1306 v klášteře řeholních terciářek v Orvieto a byla pohřbena v kostele sv. Dominika. Její životopis napsal v první polovině 14. století dominikán Jakub Scalzo pod názvem Legenda B. Vannae seu Joannae, virginis, de Urbeveteri. Její kult byl potvrzen 11. září 1754 papežem Benediktem XIV. Liturgická památka bl. Jany se koná 24. července.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.