AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAN, od sv. Tomáše (Poinsot), teolog, filosof, jeden z předních obhájců a komentátorů sv. Tomáše.Narodil se 9. června 1589 v Lisabonu, studoval v Coimbře a Lovani, kde dosáhl titulu bakaláře teologie. 1612 vstoupil v Madridu do řádu a z úcty ke sv. Tomáši Akvinskému přijal za své řeholní jméno Jan od sv. Tomáše. 1614 byl profesorem filosofie na řádové škole v Alcalá de Henares, 1630 profesorem teologie na tamější univerzitě. V roce 1640 byl jmenován cenzorem sv. Oficia. Od roku 1643 byl zpovědníkem Filipa IV. Byl skvělým tomistou a vzorným řeholníkem. Zemřel v pověsti svatosti 17. června 1644 ve Fraga v Aragonii. Napsal: Ars logica; Naturalis philosophia; Cursus philosophicus thomisticus (9 dílů, 1637-1638); Cursus theologicus (9 dílů, 1643-1663); Tractatus de donis Spiritus Sancti a další. Svými spisy rozvinul tomistickou teologii, bojoval proti škole suareziánů a nominalistů. Jednou z teologických otázek, které se věnoval Jan nejvíce, byla otázka darů Ducha sv.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.