AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAN, de St. Gilles, filosof, lékař a teolog.Původem angličan. Při příchodu dominikánů do Paříže byl již pařížským univerzitním profesorem. Od počátku byl bratřím příznivě nakloněn, na žádost rektora univerzity vyučoval v klášteře sv. Jakuba bratry teologii. V roce 1230 jej pozvali bratři, aby kázal v klášterním kostele. Během kázání Jan požádal o vstup do řádu. Jeho vstupem získali dominikáni na pařížské univerzitě druhou katedru. První získali vstupem Rolanda z Cremony do řádu. 1233 byl poslán vyučovat do Toulouse a v roce 1235 do Anglie. Byl rádcem lincolnského biskupa Roberta Greathead (Grosseteste), později anglického krále Jindřicha III. V roce 1235 se účastnil jako člen poselstva anglického krále svatby císaře Friedricha II. se sestrou anglického krále Isabelou, která se konala ve Wormsu. Z jeho literárního díla se pravděpodobně zachovala jen Experimenta v kodexu Bodley v Oxfordu. Zemřel kolem roku 1258.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.