AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAN, de St. Geminiano, kazatel.Narodil se v roce 1260 v San Gimignano u Sieny, jeho příjmení bylo Gorini. V Sieně vstoupil do řádu, studoval pak v různých domech Římské provincie a jeho učiteli byli žáci sv. Tomáše Akvinského. Dá se předpokládat, že studoval i v Barceloně, protože v jeho knize Summa de exemplis je až nápadná znalost života muslimů. 1299 byl lektorem v Arezzo, 1305 lektorem v Santa Maria sopra Minerva v Římě, 1310 převorem v Sieně. 1311 jej provinční kapitula uvolnila z funkce převora a rozhodla, že se má Jan věnovat především vyučování v Sieně. Je zakladatelem nebo spoluzakladatelem bratrstva Panny Marie a sv. Dominika při klášterním kostele sv. Dominika v Sieně. Věnoval se kazatelské službě. 1318 založil klášter ve svém rodišti v S. Geminiano. Zemřel po roce 1330. Je autorem životopisu sv. Petra z Foligna, četných kázání a teologických traktátů, ze kterých je třeba jmenovat desetidílný traktát Summa de exemplis et rerum similitudinibus. Kniha obsahuje řadu kazatelských příkladů, vypozorovaných z přírody i lidského života. Kniha byla naposledy vydána v roce 1665 pod názvem Universum praedicabile R. P. F. Joannis de Geminiano O. P.

(Lit.: Antoine Dondaine: La vie et les oeuvres de Jean de San Gimignano. AFP IX, 128-183)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.