AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAN, Quarna ze Salerna bl., kazatel.Narodil se v roce 1190 v šlechtickém normanském rodu v Salerno. Do řádu jej přijal v roce 1219 sv. Dominik v Boloni. Spolu s řeholním rouchem přijal od sv. zakladatele duchovní bojovnost a horlivost pro šíření víry. Jeho povaha vyjímečného bojovníka mu vynesla název „martello degli eretici – kladivo na heretiky“. Z Boloně jej v červnu 1219 vyslal sv. Dominik založit klášter do Florencie. Z počátku bratři žili v Ripolli a do Florencie denně přicházeli kázat, krátce na to založili prozatimní dům u sv. Pavla, který však brzy nestačil pro velké množství dorostu. 20. listopadu 1221 byl proto založen nový klášter Santa Maria Novella a Jan jej pak několik let řídil jako převor. Na příkaz Řehoře IX. reformoval mnichy u sv. Antima. Založil rovněž klášter mnišek sv. Jakuba v Ripolli, byla to první komunita dominikánek v Toskánsku. Účastnil se přenesení ostatků sv. Dominika v roce 1221. Řehoř IX. jej jmenoval inkvizitorem, krátce spolupracoval se sv. Petrem Veronským, později jej papež jmenoval inkvizitorem Florencie. Kázal proti patarinům. Zemřel ve Florencii v roce 1242. Přesný den jeho smrti není znám. Byl pohřben v kostele Santa Maria Novella. Pius VI. potvrdil jeho kult 2. dubna 1783. Jeho liturgická památka se koná 9. srpna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.