AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


JAN, z Dambachu (de Tambaco), teolog, kazatel.Narodil se v Alsasku, pravděpodobně ve Štrasburku, v roce 1288. Studoval v Boloni, Štrasburku, Kolíně a Paříži. 1347 byl promován v Montpellier na magistra teologie. Když bylo v roce 1346 založeno generální studium v Praze, ustanovila jej generální kapitula na žádost císaře Karla IV. regentem studia. Karel IV. jej vyslal do Avignonu v záležitosti interdiktu. Od roku 1350 působil v Avignonu, byl mistrem posv. Paláce, později v Paříži a Štrasburku. Zemřel ve Freiburku 3. října 1372. Byl žákem M. Eckeharta, přítelem Venturina z Bergamo a Jana Taulera. Napsal: De consolatione theologiae libri; De sensibilibus deliciis paradisi; De culpa et gratia; De proprietate mendicantium; De quantitate indulgentiarum; De virtute indulgentiarum; De quarta; De privilegio exemptorum; De reemptione; De simonia claustralium; De simonia in ordine; De ingrato commodo sacerdotum; De amore virtutum; a několik kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.