AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


JAKUB, de Voragine (di Viraggio, z Varazze) bl., kazatel, hagiograf, biskup.Narodil se kolem roku 1229 v městečku Varazze, nedaleko Janova. Do řádu vstoupil pravděpodobně v roce 1244 v Janově. Dosáhl skvělého vzdělání, byl výborným kazatelem. Působil v Janově, Boloni a Coma jako lektor teologie a kazatel, 1266 zvolen převorem v Asti, v letech 1267-1277 a 1281-1285 byl lombardským provinciálem. Papež Honorius IV. často využíval jeho služeb k diplomatickým posláním. V roce 1292 jej jmenoval Mikuláš IV. janovským arcibiskupem. Usiloval o zachování pokoje ve svém biskupském městě, kde se svářily janovské rody, velmi se staral o chudé, všechen výnos arcibiskupského majetku věnoval chudým. 1293 svolal diecezní synod, který měl zorganizovat a obnovit náboženský život v diecézi. Byl vynikajícím kazatelem a plodným spisovatelem. Zemřel 13. července 1298 a podle svého přání byl pohřben v klášterním kostele sv. Dominika. Když byl starý klášterní kostel zbořen, byly jeho ostatky přeneseny do nového klášterního kostela S. Maria di Castello. V roce 1972 byly jeho ostatky přeneseny do kostela sv. Dominika ve Varazze. Jeho nejznámějším spisem je bezesporu Legenda Sanctorum neboli Legenda aurea, sbírka kázání o svatých, která je bezesporu mistrovským dílem jednoduchosti a elegance. Tato kniha měla být pomůckou pro kazatele. Jakub v ní vystihl, co se kazatelům dobře kázalo a co lidé rádi poslouchali. Dále se zachovaly spisy: Sermones de Sanctis, de tempore, quadragesimales et de Beatae Mariae Virginis; Super evangelia (sbírka evangelních kázání); Defensorium contra impugnantes Fratres Praedicatores; Summarium virtutum et vitiorum; De operibus et opusculis S. Augustini a kronika města Janova Chronicon Januense. Jeho kult byl schválen 11. května 1816 papežem Piem VII. Liturgická památka bl. Jakuba se koná 13. července.

(Piemonte Domenicano. Torino 1929, str. 137-139).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.