AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


IONGHE, de, Kornelius, kazatel, filosof, teolog.Narodil se v Dunghen u Bredy v Belgii, v Antverpách vstoupil do řádu a 5. srpna 1663 složil řeholní sliby. Po ukončení studia a přijetí kněžského svěcení se věnoval apoštolskému kázání v celém Holandsku a zvláště v Antverpách. Vyučoval pak na řádovém gymnasiu v Lier. Byl velkým šiřitelem růžencové modlitby. Získal lektorát teologie a věnoval se vyučování filosofie. Především však vynikl jako kazatel a zpovědník, který uměl mimořádným způsobem přivést hříšníky k pokání. Ve svých kázáních se zaměřoval na učení církve a přivedl tak mnoho protestantů k návratu do katolické církve. Mnoho let působil jako vězeňský kaplan k velkému duchovnímu užitku uvězněných. Pomáhal chudým, dokázal pro ně získat od bohatších obyvatel mnoho darů. Ke konci života se věnoval apoštolskému kázání na Sicílii. Zemřel v Antverpách 27. března 1686 v pověsti svatosti.

(Lit.: Bernardus de Ionghe: Belgium Dominicanum. Bruxellis 1719. str. 246-253)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.