AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ANGELICO, fra, (Jan z Fiesole) bl., malíř a mystik.Narodil se v roce 1387 ve Vicchio u Florencie jako syn Pietra da Vicchio. Před vstupem do kláštera se jmenoval Guido di Pietro da Mugello. V roce 1407 vstoupil do kláštera ve Fiesole. Ještě před vstupem do řádu se vyučil miniaturnímu malířství. Odešel do Florencie, kde se sblížil s vikářem řádu bl. Janem Dominici a pod jeho vlivem vstoupil v roce 1407 se svým bratrem do řádu v klášteře sv. Dominika ve Fiesole. Noviciát konali v Cortoně pod vedením bl. Vavřince de Ripafratta. Krátkou dobu pobyl Jan ve Fiesole, ale pak musela zdejší komunita utéci. V té době totiž došlo k volbě třetího papeže v Pise. Fiesolští dominikáni, kteří zůstali věrní římskému papeži, museli klášter opustit a zabrali jej bratři z Florencie, kteří se přidali k pisánskému papeži. Několik let prožili ve Foligno, kde konal Jan svá studia, odsud se po pěti letech vydal do Cortony. V té době také přijal kněžské svěcení. V Cortoně se věnoval se svým bratrem Benedettem opisování knih, které zdobili krásnými drobnomalbami. Léta 1414-1415 přinesla dlouho očekávanou změnu k lepšímu. Kostnický koncil ukončil papežské schisma a bratři se směli vrátit do svého kláštera ve Fiesole. Událost, ke které zde v té době došlo, proslavila jméno bratra Jana. Převor kláštera jej pověřil ozdobením dvou relikviářů klášterního kostela. Na jeden z relikviářů namaloval Jan dvě biblické události – Zvěstování a Klanění tří králů, na druhý Pannu Marii – Madonna della Stella. Krátce na to pak přicházejí další práce, nejprve pro klášterní společenství – nádherné deskové obrazy na zlatém pozadí: Korunování Panny Marie, Madona parmská, madona cortonská, Zvěstování v různých provedeních a řada dalších obrazů. Pozoruhodný je obraz Posledního soudu s tančícími světci. Krátce na to si objednal lnářský cech tabernákl, na který Jan namaloval triptych, známou Madonu dei Linajuoli, obklopenou dvanácti anděly a uctívanou světci Janem, Pavlem a Markem.

V roce 1436 daroval Cosimo Medici, podporovaný papežem Evženem IV., reformovaným dominikánům z Fiesole opuštěný klášter silvestriánů sv. Marka. Klášter byl v podstatě ruinou. Bratři se museli ubytovat v provizorních barácích a Medici pověřil známého architekta Michelozza přestavbou kláštera. V tomto novém klášteře vyzdobil bratr Giovanni nádhernými freskami stěny kláštera a kostela. S úžasnou jemností vymaloval nádhernou Madonu ze San Marca. Klášter byl vysvěcen v roce 1442. V roce 1444 odcestoval papež do Říma a povolal tam k sobě bratra Jana. Na příkaz dvou po sobě následujících papežů Evžena IV. a Mikuláše V. pak vyzdobil freskami papežskou kapli Nejsvětější Svátosti i soukromý papežský byt. Mimo jiné zde namaloval cyklus fresek ze života sv. jáhnů Štěpána a Vavřince. Jako papežský malíř namaloval rovněž fresky v katedrále v Orvieto. V roce 1450 jej bratři ve Fiesole zvolili za svého převora. V této době byl nucen odložit své umění, ale po skončení úřadu se vrátil do Říma a pokračoval v rozdělané práci. Zemřel v Římě 18. března 1455. Pohřben v Římě v S. Maria sopra Minerva. Jeho kult potvrdil 3. října 1982 papež Jan Pavel II. a vyhlásil jej za patrona umělců, zvláště malířů. Liturgická oslava bl. Fra Angelica se koná 18. února.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.