AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CHRYSOBERGES, Maximos, teolog.Narodil se koncem 14. století na Krétě. Byl žákem Demetria Kydonese a pravděpodobně úředníkem císaře Emanuela II. Paleologa. Ovlivněn studiem nauky sv. Tomáše Akvinského se svými bratry Theodorem a Ondřejem konvertoval a v roce 1390 vstoupil v Pera do řádu. V letech 1393-1396 studoval v Benátkách filosofii a 1396-1397 v Padově teologii. 1398 dostal od papeže Bonifáce IX. dovolení sloužit mši v řečtině. Svého přítele Manuela Chryzolorase přiměl k překladu dominikánského misálu do řečtiny. Poslední léta svého života prožil na Krétě, kde vedl veřejnou disputaci s Josefem Bryenniem a Nillosem Damilasem o vycházení Ducha sv. Jeho jediný spis právě o vycházení Ducha sv. je věnován kréťanům. Zemřel v Mityléně kolem roku 1430.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.