AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


HYACINT (Jacek), sv., misionář, zakladatel provincie.Narodil se kolem roku 1183 ve Velkém Kameni v Horním Slezsku, pocházel ze slezské linie Odrowažů. Studoval v Krakově, Boloni a Paříži, stal se kanovníkem v Krakově, kde byl biskupem jeho příbuzný Ivo. 1220 jej v Římě přijal do řádu sám sv. Dominik a krátce na to jej vyslal do Polska. Jeho misie byla od počátku chápána jako misie slovanská. Hyacint sám založil v roce 1222 první dominikánský klášter v Polsku Nejsvětější Trojice v Krakově, dále Kamieniu Pomorském, Gdaňsku, Plocku a Sandoměři. V roce 1228 získaly tyto a další kláštery na polském území status provincie Polské. Hyacint sám se věnoval misijní činnosti mezi Poláky, Prusy, Rusy a Tatary. V roce 1237 byl převorem v Kyjevě. Jediným cílem jeho činnosti bylo hlásání evangelia. Zemřel v Krakově 15. srpna 1257. Beatifikován byl Klementem VII. 23. července 1530 a kanonizoval jej Klement VIII. 17. dubna 1594.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.