AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HUMBERT, di Romans, magister řádu.Narodil se v Romans v Dauphine kolem roku 1194, studoval od roku 1215 v Paříži, kde dosáhl titulu magister svobodných umění. Vlivem bl. Jordána Saského vstoupil v roce 1224 do řádu, 1226-1236 byl lektorem a 1236-1239 převorem v Lyonu, 1240-1245 provinciálem Římské provincie, 1245-1254 provinciálem Francouzské provincie. Vypráví se, že při papežském konkláve v roce 1241 byl většinou kardinálů zvolen za papeže, ale na nátlak římských senátorů bylo od volby upuštěno. 1. června 1254 jej generální kapitula v Budě zvolila za magistra řádu. Tento úřad konal až do roku 1263, kdy se na generální kapitule v Londýně zřekl úřadu. Období jeho generalátu bylo dosti obtížné vzhledem ke sporům mezi žebravými řády a profesory na pařížské univerzitě. Jako magister řádu dokončil vypracování textu dominikánských konstitucí, které pak byly, s menšími úpravami, v platnosti do roku 1924. Postaral se o konečnou úpravu řádové liturgie. Z jeho podnětu byl vypracován program generálních studií, tzv. Ratio studiorum, vznikla jazyková škola pro misionáře a byly vypracovány jednotné konstituce mnišek, které byly v platnosti až do roku 1932. Řídil devět generálních kapitul, na poslední v Londýně v květnu 1263 abdikoval. Po své abdikaci odešel do kláštera ve Valenciennes v Provencálské provincii, kde se věnoval studiu a kázání. Zemřel ve Valenciennes 14. července 1277 ve věku 83 let. Napsal: Liber de instructione officialium Ordinis Praedicatorum; Expositio super Constitutionem ordinis; De praedicatione crucis; Expositio Regulae S. Augustini; Expositio relig. praedicatorum; De tractandis in concilio Lugdunensi; Tractatus de dono timoris; De eruditione praedicatorum; Legenda S. Dominici; Quaestiones circa statuta Ordinis Praedicatorum; Epistula de tribus votis substantialibus religiosorum; Opus tripartitum, což je oslavný spis na 2. Lyonský koncil a jeho reformní dekrety. Zachovala se jeho kázání a listy. Humbertovy spisy vydal v roce 1889 P. Berthier pod názvem Opera B. Humberti.

(Lit.: Michel Karl: Das Opus tripartitum des Humbertus de Romanis O.P. Graz, Styria 1926)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.