AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HUGOLIN, de Camerino, kazatel, spolupracovník bl. Rajmunda z Kapuy na reformě řádu.



Rajmund jej jmenoval nejprve vikářem nad některými kláštery, 1387-1395 generálním prokurátorem řádu. 1395 zvolen provinciálem Provencálské provincie. 1396 jej pověřil Rajmund vizitováním provincií Uherské, Polské a Dánské s titulem vikáře. Hugolin měl v těchto provinciích prosazovat reformu řádu. Byl Mistrem posv. Paláce u římského papeže Řehoře XII. Když proti papeži Řehořovi vystoupil koncil v Pise, vytrval při papeži, za což jej papež Řehoř jmenoval generálním vikářem řádu. Magister řádu Tomáš Paccaroni da Fermo jej pro jeho věrnost římskému papeži exkomunikoval a spolu s ním ještě dalších pět bratří. 1414-1418 se zúčastnil Kostnického koncilu. Hugolin setrval při římském papeži až do července 1415, kdy Řehoř na Kostnickém koncilu abdikoval. Hugolin zemřel krátce na to.




LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.