AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


HORVÁTH, Alexander Imrich, teolog neotomista.Narodil se 6. srpna 1884 v Nagyatát v jihozápadním Maďarsku. Do řádu vstoupil v roce 1903 a po studiích v Grazu přijal 1909 kněžské svěcení. V letech 1911-1913 studoval ve Frýburku a specializoval se na filosofii. 1913-1922 přednášel filosofii a morálku v Grazu, 1922-1924 v Chieri. 1918-1922 byl provinciálem Rakousko-Uherské provincie. Po skončení úřadu vyučoval pak ve Frýburku, na Angeliku v Římě, na univerzitě v Budapešti a na mnoha řádových i diecezních učilištích. Zemřel 4. března 1956 v Budapešti. Napsal řadu článků a knih, kterými reagoval na vědecké problémy své doby. Věnoval se především otázkám politickým a sociálním podle nauky sv. Tomáše. Nejzákladnějšími spisy jsou: Aquinói Szent Tómás világnézete (Budapest 1924), Eigentumsrecht nach dem heiligeThomas von Aquin (Graz 1929), De virtute religionis (Řím 1929), De moralitate (Řím 1930), De voluntate humana (Řím 1930), Der thomistische Gottesbegriff (Fribourg 1941), Heiligkeit und Sünde im Lichte der thomistische Theologie (Fribourg 1943), Sintesis theologiae fundamentalis (Budapest 1948).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.