AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HENNEGUIER, Jeroným, teolog, polemista.Narodil se v roce 1636 v Saint-Omer, kde vstoupil v roce 1649 do řádu. Po studiích v Douai byl vysvěcen na kněze v roce 1657. Byl magistrem kleriků, 1667-1669 viceregentem, 1669-1672 regentem řádového studia, 1672 převorem v Tournai a 1686-1689 převorem v Saint-Omer. V roce 1675 založil veřejnou teologickou školu v Cambrai. 1679 získal doktorát teologie. Zemřel v Saint-Omer 13. března 1712. Horlivě se účastnil v teologických polemikách své doby. Výsledkem jsou spisy: Vanitas triumphorum (Douai 1670), kterým bránil tzv. praemotio fysica, Cultus Mariae vindicatus adversus monitorem anonymum (Saint-Omer 1674), kterým vystoupil proti protestantům, odmítajícím mariánský kult, Dissertatio theologica de absolutione sacramentali percipienda et impertienda (Saint-Omer 1682), kterým bojoval proti jansenistickému učení o svátosti pokání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.