AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


HEIDENREICH, , biskup.Převor v Lipsku, generální kapitula v Boloni jej v roce 1238 určila za polského provinciála. Když byl z funkce 1240 uvolněn, odešel se sv. Jackem na misie do Pruska. Zde se setkal s papežským legátem Vilémem z Modeny, s nímž odešel jako jeho kaplan v roce 1245 na koncil do Lyonu. Inocenc IV. jej pak poslal do Pruska jako svého legáta. Následujícího roku 1246 se vrátil do Lyonu, přijal z rukou papeže biskupské svěcení a byl jmenován biskupem v Chelmně. 1251 ustanovil katedrální kapitulu a začal se stavbou katedrály. Byl velmi horlivým biskupem, organizátorem a duchovním vůdcem své dieceze. Nesouhlasil se způsobem christianizace, jak ji prováděli Němečtí rytíři a vedl s nimi dlouhé spory. 1253 jako papežský legát korunoval litevského knížete Mendoga (Mindaugas) na krále. Zemřel 29. června 1263. Zachoval se jeho mystický traktát De diligendo Deo, který je nejstarší dochovanou památkou dominikánské spirituality v Polsku, a fragment jeho kázání.

(Lit.: Górski Karol: Henryk – Heidenreich, pierwszy biskup Chelmiński. Studia nad historią dominikanów w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Polskiej prowincji Dominikanów 1975.)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.