AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HEER, Jan (Kolínský, také Gorkumský) sv., misionář, mučedník.Narodil se v Německu začátkem 16. století. Byl členem konventu v Kolíně nad Rýnem. Vystudoval v Kolíně. Na vlastní žádost byl poslán pracovat do Holandska mezi katolíky, pronásledovanými kalvínci. Byla mu svěřena farnost Hoornaer. V roce 1572 se v Holandsku dostali k moci kalvínci a postupně obsazovali holandská města. V Holandsku byla reformace spojena s národním bojem. Holandsko bylo tehdy pod nadvládou španělů, kteří zde vedli tvrdou protireformační politiku. Proto boj za reformaci byl zde vždycky současně bojem proti Španělsku. Při tom jižní Holandsko bylo prakticky katolické a severní Holandsko bylo katolické ve velké většině. Počet protestantů v 2. polovině 16. století nepřekročil desetinu obyvatel země. Přesto se stalo Holandsko na dlouho oblastí bratrovražedných bojů, zažilo náboženské pronásledování jak ze strany katolíků, tak i ze strany protestantů. Protestanté se zmocnili města Gorkumu a všechny tamější kněze uvěznili. Když Jan uslyšel, že kněží v Gorkumu byli uvěznění, přišel do města Brielle, aby sloužil svátostmi tamějším katolíkům. Byl obviněn ze zrady a uvězněn. Důvod uvěznění i nakonec umučení byl jediný: Jan byl kněz a řeholník. Byl umučen spolu s dalšími osmnácti kněžími a řeholníky. Větší část, jedenáct osob, tvořili františkáni, dále ve skupině mučedníků byli dva premonstráti, jeden augustinián a čtyři diecezní kněží. Spolu s nimi byl Jan vyveden z města do zbořeného augustiniánského kláštera a tam byli všichni 8. nebo 9. července 1572 oběšeni. Jejich těla pak byla rozervána na kusy. Ostatky mučedníků gorkumských jsou uloženy v Bruselu. Beatifikoval je Klement X. v roce 1675 a kanonizoval 29. června 1867 Pius IX. Liturgická oslava je 9. července.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.