AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HAVEL, z Jindřichova Hradce, inkvizitor.Inkvizitorem pro České království jej jmenoval v roce 1335 Benedikt XII. Jeho úkolem bylo kázat na místech ohrožených kacířstvím a vyzývat k pokání. V té době bylo v jižních Čechách silně rozšířeno hnutí katarů, kteří se sem uchýlili hlavně z Německa. Havel kázal v jižních Čechách, především v Jindřichově Hradci, ale neúspěšně. Proto se vypravil s Oldřichem z Jindřichova Hradce do Avignonu a vyžádali na Benediktu XII. dovolení vést proti katarům křížovou výpravu. 1336 působil v Čáslavi, 1338 v Českých Budějovicích, v Písku a opět v Jindřichově Hradci. 1347 jej papež pověřil, aby urovnal spor mezi provinciálem Pomněnem z Probluz a několika bratry, kterým se stalo od provinciála bezpráví. Havel působil rovněž v Brně, kde se mu podařilo obrátit dva členy sekty katarů, jeden z nich pak vstoupil do řádu sv. Dominika. V roce 1350 jej jeden ze sektářů zavraždil mečem.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.