AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HATTON, Antonín Eduard, misionář, apologeta.Narodil se v roce 1701, do řádu vstoupil v Bornemu v Belgii, kde složil 25. května 1722 své řeholní sliby. 1730 přijal kněžské svěcení. Po návratu do Anglie působil jako hradní kaplan u hraběte z Yorkshiru. Od roku 1749 spolupracoval s P. Tomášem Worthingtonem O.P. v Middleton Lodge nedaleko Leeds. V letech 1754-1758 a znovu 1770-1774 byl anglickým provinciálem, zemřel 23. října 1781 v Stourton Lodge. Napsal: Moral and Controversial Lectures upon the Christian Doctrines and Christian Practice; dvoudílnou knihu Memoirs of the reformation of England. Obě knihy byly vydány v Londyně v roce 1826 pod pseudonymem Constantius Archaeophilus. Kromě toho je Hatton autorem sedmidílné knihy kázání s názvem Miscellaneous Sermons upon some of the most important Christian Duties and Gospel Truths.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.