AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HAMER, Jan Jeroným, teolog, kardinál.Narodil se 1. června 1916 v Bruselu v Belgii. 23. září 1934 vstoupil do řádu a přijal řeholní jméno Jerome (Jeroným). Kněžské svěcení přijal 3. července 1941. V letech 1944-1962 vyučoval teologii a současně dokončil doktorát filosofie na univerzitě ve švýcarském Frýburku. Řád jej vyznamenal titulem Magistra posvátné teologie. Hlavní oblastí jeho studia i přednášek byla dogmatika, eklesiologie a fundamentální teologie. Vyučoval na studiu v La Sarte a na fakultě v Le Saulchoir, kde byl v letech 1956-1962 regentem. 1952-1953 vyučoval na Angeliku v Římě, v srpnu 1962 byl jmenován generálním sekretářem řádových studií a asistentem magistra řádu pro frankofonní provincie. Účastnil se 2. Vatikánského koncilu jako expert sekretariátu pro jednotu křesťanů. Po koncilu byl jmenován pomocným sekretářem a od roku 1969 sekretářem v sekretariátu pro sjednocení. Od roku 1973 pracoval v Dicasteriu sv. Stolce a byl odpovědný za ekumenický dialog. 4. června 1973 jej jmenoval Pavel VI. sekretářem Kongregace pro nauku víry a titulárním arcibiskupem v Lorium. Sám mu udělil 29. června 1973 biskupské svěcení. Jan Pavel II. jej jmenoval 9. dubna 1984 pro-prefektem Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty. V papežské konsistoři byl 15. května 1985 jmenován kardinálem a prefektem Kongregace. Ve funkci prefekta byl do ledna 1992, kdy musel ze zdravotních důvodů odstoupit. Kardinál Hamer zemřel v Římě 2. prosince 1996 ve věku 80 let. Je autorem mnoha věroučných, eklesiologických a ekumenických knih a článků. V posledním období svého života napsal studii o kolegialitě biskupů. Spolupracoval v mnoha římských kongregacích.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.