AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HABÁŇ, Metoděj, teolog, filosof.Narodil se v Huštěnovicích u Uherského Hradiště 11. září 1899. 1918 vstoupil v Olomouci do řádu, 1919 složil řeholní sliby a 1924 přijal kněžské svěcení. 1926 získal lektorát teologie. Studoval v Římě na Angeliku, kde získal 1928 doktorát filosofie. 1938 jej magister řádu Stanislav Gillet jmenoval magistrem teologie. Vyučoval na provinčním řádovém učilišti v Olomouci a v diecézním semináři, devět let byl novicmistrem. Založil a řídil časopis Filosofická revue, založil Akademické týdny, organizoval mezinárodní tomistický kongres a různé kurzy, účastnil se na překladu Teologické summy sv. Tomáše Akvinského, přednášel a psal knihy. 6. prosince 1938 byl jmenován českým provinciálem. Spolupracoval při obnově dominikánských mnišek v Čechách, byl exercitátorem a duchovním vůdcem mnoha duší. 21. září 1948 byl poprvé odsouzen a uvězněn. Po třinácti měsících se vrátil z vězení. Krátce ještě žil u mnišek v Litoměřicích, pak byl umístěn jako farář v Úštěku u Litoměřic. To už byly kláštery zlikvidovány. Pokoušel se dál tajně organizovat řeholní život, soustřeďoval kolem sebe zájemce o řád i kleriky, kteří byli na svobodě. Byl znovu uvězněn a po propuštění v roce 1954 pracoval v civilním zaměstnání v Jihlavě a pak v Děčíně. Od roku 1959 působil jako farář při poutním kostele Panny Marie v Chlumu nad Ohří. I zde usiloval o obnovení řeholního života a tak nemálo přispěl k obnově života České provincie. V roce 1973 mu byl odebrán státní souhlas k duchovenské činnosti. Žil pak ještě krátkou dobu na Chlumu, pak v Karlových Varech u přátel, později v Praze a Brně. I ve svém stáří vyučoval zájemce filosofii a teologii, byl duchovním vůdcem mnoha mladých lidí.Zemřel 27. června 1984 v Brně. Pohřben je v olomoucké řádové hrobce. Obory, ve kterých se P. Habáň nejvíce angažoval, byly především etika a psychologie. K jeho nejvýznamnějším dílům patří monografie Psychologie (1946); Přirizená etika (1944); Filosofická anthropologie (1981). Dále napsal: Sexuální problém a skripta Logika; Kosmologie; Ontologie; Estetika.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.