AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GUGLIELMOTTI, Albert, filosof, spisovatel, historik.Narodil se 4. února 1812 v Civitavecchia, do řádu vstoupil 1827 u sv. Sabiny v Římě, studoval ve Viterbu, Perugii a Římě, 1834 přijal v Perugii kněžské svěcení., 1838 získal v Římě titul lektora teologie a přednášel pak fyziku, matematiku a později teologii v koleji sv. Tomáše při klášteře Santa Maria sopra Minerva v Římě. Od roku 1849 byl regentem této koleje. Jako regent se zasazoval především o přírodní vědy, dal vybudovat při koleji hvězdárnu. Byl přesvědčen, že studentům teologie prospěje i studium přírodních věd. Byl převorem kláštera S. Maria sopra Minerva v Římě, v letech 1860-1862 byl římským provinciálem. V roce 1863 vykonal studijní cestu po východním středomoří a Maltě, 1868 navštívil Vídeň, Prahu, Berlín, Kolín, Brusel, Paříž a Londýn. Výsledkem této cesty pak byly historické spisy o papežské vojenské flotile Storia della marina militare pontificia dal secolo VIII al XIX (Řím 1856), Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto (Florencie 1872), La guerra dei pirati (Florencie 1876), La storia delle fortificazioni nella spiaggia romana (Řím 1880) a další. Papež jej jmenoval casanatenským teologem. Některé univerzity mu udělily čestný doktorát. Ke konci života ohluchl a oslepl. Zemřel v Římě 31. října 1893.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.