AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GUARIN, di Guy L`Eveque (de Giaco), magister řádu.Do řádu vstoupil v Autun v Burgundsku. Generální kapitula jej vyslala na studia do Paříže. Stal se magistrem teologie, patřil do skupiny teologů, kteří odmítli soukromý názor papeže Jana XXII. o visio beatifica. V roce 1338 doprovázel magistra řádu Hugona de Vaucemain do Avignonu k papeži Benediktu XII., který chtěl prosadit změny ve stanovách řádu. Generální kapitula v Carcassone jej v roce 1342 jmenovala regentem studia v Avignonu. 1343 byl zvolen za francouzského provinciála a 3. června 1346 jej generální kapitula v Brives zvolila za magistra řádu. Předsedal dvěma generálním kapitulám. Bylo to v době velkého moru a Guarin po dvou letech úřadu, 31. července 1348, zemřel na mor v Montmelian. Byl rovněž činný jako spisovatel. Zachoval se jeho životopis sv. Markéty Uherské a některé jeho listy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.