AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GUALTER, de Winterbourne (Winckterburnus), teolog, filosof, kazatel, básník, kardinál.Narodil se v Salisbury, studoval v Oxfordu, kde promoval na magistra teologie. Anglický král Eduard I. si jej vybral v roce 1289 za svého zpovědníka a duchovního vůdce. V letech 1290-1296 byl anglickým provinciálem. Papež Benedikt XI. jej v roce 1304 jmenoval kardinálem. Gualter se vydal na cestu k papežskému dvoru do Perugie. Když přicestoval do Perugie, byl už papež Benedikt mrtev. Zúčastnil se volby Klimenta V. Zemřel ještě před papežskou korunovací 26. srpna 1305 v Janově. Podle svého přání byl pohřben v řádovém kostele v Londýně. Napsal: Summa theologiae; Commentarium in IV sententiarum libros; De peccato originali; Quaestiones theologicae; Sermones ad clerum et coram rege habiti.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.