AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GONET, Jan Křtitel, teolog.Narodil se v Beziers kolem roku 1616, v sedmnácti letech vstoupil do řádu. Studoval na univerzitě v Bordeaux s velkým úspěchem. Po dokončení studia byl pak v letech 1650-1671 a 1675-1678 profesorem teologie na univerzitě v Bordeaux. V roce 1671 byl zvolen za provinciála Toulouské provincie. Po dvou letech na úřad resignoval a znovu se věnoval vyučování. V roce 1663 spolu s mnoha dalšími teology podepsal výzvu, adresovanou Ludvíku XIV. a všem francouzským univerzitám, aby hájily galikanismus. Podepsal zřejmě v dobré víře, že se tak lépe podaří odstranit bludné učení jansenistů. Zemřel v Beziers 24. ledna 1681. Ve svých spisech vystupuje jako stoprocentní tomista a odpůrce probabilismu. Z jeho děl je nutno jmenovat šestnáctidílný spis Clypeus theologiae thomisticae contra novos eius impugnatores (Bordeaux 1659-1669); šestidílný Manuale thomistarum, seu brevis theologiae thomisticae cursus in gratiam et commodum studentium .. (Beziers 1680); Dissertatio theologica ad tractatum de moralitate actuum humanorum pertinens de probabilitate (Bordeaux 1664).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.