AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GODINO, de, Vilém Petr, teolog, kardinál.Narodil se 1260 v Bayonne, studoval filosofii v Brives a byl lektorem v Orthez (1281), Bordeaux (1282), Condome (1283), 1284-1286 vyučoval teologii na řádové škole v Montpellier, 1289 jmenován generálním kazatelem, od roku 1292 vykládal sentence na pařížské univerzitě. V letech 1301-1303 byl provencálským provinciálem a po rozdělení provincie prvním toulouským provinciálem (1303-1304), 1304 promoval na magistra teologie a do roku 1306 vyučoval opět v Paříži. 1306 byl jmenován Mistrem posv. Paláce v Avignonu. V roce 1312 jej Klement V. jmenoval kardinálem. Klement V. jej vyslal v letech 1308-1310 jako svého legáta k francouzskému králi a Jan XXII. v letech 1320-1324 ke španělskému královskému dvoru. Vedl proces proti františkánským spirituálům. Nechal postavit dominikánům tři klášterní kostely – v Avignonu, Toulouse a Bayonne. Zemřel v Avignonu 4. června 1336 a pohřben byl v klášterním kostele v Toulouse. Napsal komentář k Sentencím Lectura super Sententias neboli Lectura Thomasina. Dále napsal Utrum materia sit principium individuationis a De causa immediata ecclesiasticae potestatis a několik drobnějších spisů.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.