AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GOAR, Jakub, liturg a historik, zakladatel byzantinistiky.Narodil se 1601 v Paříži, do řádu vstoupil v klášteře Zvěstování Páně v Paříži v roce 1619, od 1625 byl profesorem filosofie a teologie v Toul. Od svých studijních let se zabýval studiem helenistiky. V roce 1631 odcestoval na ostrov Chios v Řecku a požehnaně pracoval mezi tamějšími Řeky jako misionář. V letech 1637-1641 byl převorem tamějšího kláštera sv. Šebestiána. 1641 se vrátil do Říma a přivezl si s sebou některé rukopisy řeckých teologů. Později byl převorem u sv. Sixta v Římě, 1642-1643 novicmistrem v Paříži, 1650 generálním vikářem observantní kongregace sv. Ludvíka. Zemřel v pověsti svatosti v Amiens 23. září 1653. Jeho hlavním dílem je Euchologion sive Rituale graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae (Paříž 1647). Je to sbírka řeckých liturgických textů s latinským překladem a výkladem. Kniha je základním klasickým dílem pro studium udělování svátostí a svátostin v řecké církvi. Rovněž i jeho další díla se týkají řecké liturgie a řeckých dějin. V Paříži spolupracoval na souhrném vydání pramenů k historii Byzance s názvem Corpus Parisinum. Přeložil z řečtiny několik knih byzantských autorů: Georgii Cedreni compendium historiarum (Paříž 1647); Georgius Codinus curopalata, De officiis magnae Ecclesiae et aulae Constantinopolitanae (Paříž 1648); Georgii Monachi et S.P.N. Tarasii Chronographia ab Adamo usque ad Diocletianum (Paříž 1652); Nicephori patriarchae Breviarium chronologicum (Paříž 1652); Theofanis Chronographia et Leonis grammatici Vitae (Paříž 1655). Vydávání Theofanových děl dokončil později P. Combefis. Dále napsal Collectio elementaris materiarum omnium sacris et divinis canonibus contentarum a Matthaeo Blastare elucubrata simul et compacta, kniha zůstala v rukopise. Poslední Goarovým dílem je kniha Historia universalis Joannis Zonarae ad MSS. codices recognita (Paříž 1687).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.