AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GIUSSANA, Hyacint z Cuneo, obnovitel Lombardské provincie.Narodil se v roce 1774. Noviciát vykonal a sliby složil v konventu v Chieri, studoval v Bosco u Alessandrie. Sotva přijal kněžské svěcení byl se svými bratry vypuzen revolucí z kláštera. Putoval do Parmy, pak do Colorna a nakonec do Chieri, kde zakotvil. Dvacet šest let vyučoval gramatiku v městském gymnasiu. Mezi jeho žáky byli sv. Josef Cafasso i sv. Jan Bosco. Giussana byl současně kustodem – správcem kostela a konventu v Chieri. Díky své prestiži, kterou v Chieri měl, se mu podařilo zformovat novou komunitu a v roce 1821 otevřít noviciát. Je považován za obnovitele konventu v Chieri. Zemřel v Chieri v roce 1844.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.