AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GIULIANI, Reginald, kazatel.Narodil se 28. srpna 1887 v Turině. Do řádu vstoupil v roce 1904 v Chieri, studium ukončil doktorátem z teologie. V roce 1911 přijal kněžské svěcení a zahájil svou službu kazatele, ve které se skvěle osvědčil. V letech 1915-1918, během 1. světové války, byl vojenským kaplanem a působil mezi vojáky na frontě. Za svou činnost během války získal tři medaile. O svém apoštolátu mezi vojáky píše ve dvou knihách: Storia degli Arditi a Le Vittorie di Dio. Po válce, v roce 1921 byl asignován do konventu sv. Dominika v Turině, kde se intenzivně věnoval práci mezi mládeží a současně se věnoval intenzivní kazatelské službě v mnoha krajích Itálie. 1924 byl jmenován kaplanem na Královské akademii pro dělostřelce a ženisty v Turině, 1927 generálním kazatelem a téhož roku zahájil na turinské univerzitě kurz náboženské kultury. Současně začal připravovat budování nového konventu S. Maria delle Rose v Turině. 1928 zahájil turné po Americe s cílem šířit náboženství a vlastenectví. Po návratu do vlasti se věnoval opět kázání a práci s mládeží. V roce 1935 vypukla válka v Habeši a Giuliani byl jmenován vojenským kaplanem. Byl zastřelen v Mai Beles v Etiopii 21. ledna 1936 při službě umírajícím vojákům.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.