AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GIROTTI, Josef, exegeta.Narodil se v Alba v severní Itálii 19. července 1905. Vystudoval gymnasium v Chieri, 1922 vstoupil v La Quercia u Viterba do řádu a 3. srpna 1930 přijal kněžské svěcení. Byl členem Lombardské provincie sv. Petra mučedníka. Věnoval se především studiu Písma sv., a proto jej provincie jej vyslala studovat Písmo sv. na Biblickou školu do Jeruzalemě. Studoval zde ještě dva roky pod vedením ct. P. Josefa Lagrange. Po skončení studií se vrátil do Turina s titulem licenciát Písma sv. a vyučoval na řádovém studiu u S. Maria delle Rose a na misijním institutu della Consolata v Turině. V tomto období publikoval dvě knihy Libri sapienziali a Profeta Isaia. Vedle vědecké práce se věnoval rovněž sociální činnosti. Vynikal mimořádnou láskou k chudým, pravidelně navštěvoval hospic pro chudé. Když za 2. světové války došlo k pronásledování Židů, snažil se jim podle svých možností a sil pomáhat. Byl proto 29. srpna 1944 zatčen a uvězněn v Dachau. Zemřel v Dachau v den Vzkříšení Páně 1. dubna 1945 jako mučedník lásky. V roce 1988 byl zahájen beatifikační proces.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.